Waarom voor een gastouder kiezen?

Vertrouwd gezicht

Met een gastouder kies je voor zekerheid; je kiest de gastouder waar jij een goed gevoel bij hebt en weet precies wie er voor jouw kind zorgt als jij aan het werk bent. Voor je kind betekent dit opgevangen worden door een veilig en vertrouwd gezicht. Met name voor jonge kinderen is die hechting met een vaste verzorger heel belangrijk.

Er zijn steeds meer ouders die voor gastouders kiezen. Ze vinden het fijn dat hun kinderen in een huiselijke sfeer opgroeien waarbij ze genoeg aandacht krijgen. Er is altijd een vertrouwd persoon waardoor kinderen zich beter kunnen hechten.

Opvang op maat

Jouw opvangwensen en de behoeften van je kind vormen het uitgangspunt bij gastouderopvang. Zo kan het vaste ritme van je baby gewoon doorgaan tijdens opvangdagen of kan je kind ook tijdens opvangdagen met vriendjes afspreken of sporten. Gastouderopvang is opvang die past. Bij jou én bij jouw kind.

Oog voor jouw kind

Bij een gastouder wordt jouw kind gezien en gehoord, er is genoeg ruimte voor één-op-één aandacht. Ook is er oog voor de ontwikkeling van je kind. Je gastouder is een opvangprofessional die jouw kind goed leert kennen en precies weet op welke vlakken het graag wordt uitgedaagd.

Flexibel

Ieder kind, iedere werksituatie en iedere opvangbehoefte is anders. Gelukkig kun je met je gastouder afspraken maken over flexibele opvangtijden. Dat is wel zo makkelijk als je werkdag een half uurtje uitloopt of als je in wisselende diensten werkt.

Kleinschalige kinderopvang

Een gastouder biedt kinderopvang in een groep van maximaal 6 kinderen. Door deze groepsgrootte ligt het geluidsniveau laag en ervaren kinderen meer rust. Tegelijkertijd worden er ook andere kinderen opgevangen. Hierdoor komt je kind al jong met andere kinderen in contact. Goed voor de sociale ontwikkeling en: gezellig!

Voordelig

Je betaalt je gastouder alleen voor de uren die je afspreekt. Logisch! Waarom een hele dag afrekenen als je maar een halve dag nodig hebt? In de praktijk blijkt gastouderopvang gemiddeld 20% goedkoper te zijn dan andere vormen van kinderopvang.

Bovendien krijgen ouders kinderopvang toeslag.

Gastouderopvang is een officiële vorm van kinderopvang. Dit betekent dat je, mits je aan alle voorwaarden voldoet, aanspraak kunt maken op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag ontvang je iedere maand via de overheid en is een tegemoetkoming in je opvangkosten. Gebruikmaken van een gastouder scheelt je dus direct in je opvangkosten!

Professionele opvang aan huis

Als gastouder doen wij jaarlijks aan bijscholing en staan we ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Dat betekent dat wij aan de eisen volgens de wet- en regelgeving voldoen. Jaarlijks komt de GGD bij ons op inspectiebezoek. Dat houdt in dat wij aan de wetten en regels van kinderopvang voldoen.