Visie

Mijn visie op kinderopvang

 1. Bieden van emotionele veiligheid

  Ik vind het belangrijk dat kinderen zich stuk voor stuk gehoord voelen. Ik zal ze zacht en liefdevol aanspreken en stimuleren om open een eerlijk te zijn. Ik wil zelf graag een voorbeeld voor ze zijn.
  Daarbij vind ik het belangrijk dat een kind zich geliefd en geaccepteerd voelt.
  Ik voel en weet wanneer een kind aandacht nodig heeft en zal hen dit geven in de vorm van een knuffel of een aai over de bol. Ik vind het ook belangrijk om de kinderen regelmatig complimentjes te geven. Door het bieden van persoonlijke aandacht en een huiselijke sfeer kunnen kinderen snel aan mij wennen. In het geval van babies draagt dit bij aan hun vermogen om zich te kunnen hechten.
  Er is dan ook tijd voor het troosten van babies, even een stukje te wandelen of lekker te zingen. In één woord, er is een warm familiegevoel waarbij de ouders geheel ontspannen kunnen zijn dat hun kinderen genoeg liefde krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen zich herkend voelen in een opvang. Daarom heb ik zo voor kinderen ieder een apart mandje met daarop hun eigen foto waarin ze hun spullen kunnen bewaren.

 2. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie

  Het is belangrijk om een kind tijd en ruimte te geven. Daarom zal ik het kind altijd blijven stimuleren en uitdagen om verschillende activiteiten te ondernemen maar ik zal het nooit forceren.
  Hen laten spelen, ontdekken en herhalen zijn belangrijke aandachtspunten voor talentontwikkeling.

 3. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie

  Als gastouder zorg ik ervoor dat er een goede sfeer is waarbij positief wordt gecommuniceerd.
  Benoemen waar het goed gaat en waar nodig bijsturen. Naar elkaar wordt opbouwend gecommuniceerd en geleerd om complimenten te geven. Het is niet de bedoeling dat kinderen elkaar afwijzen.
  Kinderen worden niet alleen gelaten in hun spel. Het is nodig om in de zijlijn aanwezig te zijn en het spel te verrijken daar waar nodig.

 4. Overdragen van waarden en normen

  Door het bieden van structuur leren kinderen regels begrijpen, waarbij grenzen respectvol, tactvol en doortastend woorden aangegeven. Hierbij is mijn voorbeeldrol van groot belang.
  Iedereen hoort erbij ongeacht leeftijd of achtergrond.